2024/07/13 
 
 

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Sứ mệnh, Tầm nhìn, và Giá trị

Tầm nhìn

Tạo dựng một năng lực kinh doanh nông nghiệp tốt nhất có thể nhằm cung cấp các sản phẩm cỏ và có chất xơ cũng như các dịch vụ có giá trị cao nhất trên toàn thế giới.

Sứ mệnh

Thông qua cam kết về giá trị cốt lõi, tính độc đáo trong thu mua, hoạt động xuất sắc, và tiếp thị tập trung, ACX có, xử lý, và cung cấp các sản phẩm cỏ và có chất xơ và các dịch vụ nông nghiệp có giá trị gia tăng, đem lại giá trị cao nhất có thể đạt được cho khách hàng của chúng tôi, người trồng, nhà cung cấp, các cổ đông, và nhân viên.

Giá trị