2024/06/18 
 
 

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Bộ phận ACX Bakersfield

Văn phòng chung

Văn phòng chung ACX (G.O.) đặt tại Bakersfield, CA ngay phía bắc Los Angeles. G.O. có chức năng hỗ trợ mọi đơn vị kinh doanh của ACX bao gồm Tài chính, Kế toán, Tiếp thị, Công nghệ Thông tin, và Nhân sự.

ACX G.O. đảm bảo cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất có thể cho mọi khách hàng bao gồm người mua nước ngoài, người trồng, nhà cung cấp, nhà buôn bán, người dùng cuối và nhân viên.

Liên hệ ACX Bakersfield

Al Dahra ACX Global, Inc.
2600 G Street
Bakersfield, CA 93301
Điện thoại: +1 661 328 1992
Fax: +1 661 328 9165
Email

Bản đồ Bộ phận Bakersfield


View Larger Map