2024/06/18 
 
 

Đường dẫn Bao bì

EN CN KR JP VN MENA
   

You Grow ~ We Buy!
Purchase Opportunity Pictures
Al Dahra Agricultural
National Hay Association

Bao bì và Tải trọng

Double Compress Half-Cut ACX đã đi tiên phong và phát triển hầu hết mọi lựa chọn và phương thức đóng gói quan trọng được sử dụng trong ngành xuất khẩu thức ăn gia súc và cỏ ngày nay. Một vài lựa chọn bao bì của chúng tôi bao gồm:

Bao bì ACX đem lại tính hiệu quả cao nhất có thể trong khi dỡ tải, xử lý, và nạp tải. ACX sẽ điều chỉnh cho phù hợp với những nhu cầu bao bì khác theo yêu cầu.

Các container 40' HC đều có tải trọng đến 22,5-26 MT tùy theo nơi sản xuất và điểm đến. Ví dụ như ACX Ellensburg và Wilmington có tải trọng đến 26 MT trừ Hàn Quốc. ACX Stockton có tải trọng đến 22,5 MT cho mọi điểm đến do những giới hạn về trọng lượng trên đường ở phía bắc California.

Double Compressed Full Bale Double Compressed Log Bale